Ruffier-Dickson Index 3

De Ruffier-Dickson test  geeft een vrij betrouwbare beoordeling van uw conditie en is eenvoudig om gewoon thuis uit te voeren. 

Berekening

Hartslag voor de test (G1):
Hartslag direct na de kniebuigingen (G2):
Hartslag na 1 minuut rust (G3):
Ruffier index =
Dickson index =
 1. Neem uw rusthartslag: Ga liggen en kijk na 5 minuten op uw hartslagmeter. (alternatief indien geen hartslagmeter: meet gedurende 1 minuut uw hartslag aan de pols of in de hals ter hoogte van de hartslagader).
 2. Maak 30 diepe kniebuigingen in 45 seconden. Raak bij elke buiging met uw vingers de grond en hou uw lichaam goed recht bij het rechtkomen. Meteen na de oefening kijkt u op uw hartslagmeter naar uw hartslag. (alternatief indien geen hartslagmeter: bepaal uw hartslag aan de pols of in de hals ter hoogte van de hartslagader gedurende 15 seconden en vermenigvuldig het resultaat met 4).
 3. Bepaal uw recovery-hartslag. Ga liggen en kijk na 1 minuut hoeveel uw hartslag is. (alternatief indien geen hartslagmeter: Ga liggen en na 1 minuut meet u gedurende 15 seconden uw hartslag, vermenigvuldig het resultaat met 4)
Vul de 3 getallen in in de calculator, of bereken manueel met de volgende formules:

Ruffier Index = [G1 + G2 + G3 – 200) / 10

Dickson Index = [G2 – 70 + 2 * (G3 – G1)] / 10

Opmerkingen
:
 • het getal G1 (rusthartslag) vermindert naargelang u meer aerobisch traint
 • De Dickson index en de Ruffier index gaan uit van dezelfde input-gegevens (rusthartslag en hartslag na inspanning) maar gebruiken een lichtjes andere formule om tot het resultaat te komen. 
 • De Dickson index is iets betrouwbaarder omdat bij de Ruffier berekening de rusthartslag een grotere rol speelt (en als de testpersoon dus door stress een snellere rusthartslag dan normaal heeft het resultaat minder goed zal zijn)

Dickson test – Resultaat

Ruffier test – Resultaat


Feedback

Did you like this article?Questions?
 • Post in the comments section below!

3 thoughts on “Ruffier-Dickson Index

 1. Reply Klaas boerstra May 8,2014 09:34

  Als ik een paar gemeten waardes invoer komt de waarde voor de Ruffier/Dickson formule altijd hoger uit dan van de Ruffier formule (ongeveer 1,5 keer zo hoog). Ik denk dus dat de twee tabellen met de interpretatie verwisseld zijn.
  Ruffier loopt van 0 tot 10 en Ruffier/Dickson loopt van 0 tot 15. Wanner je deze verwisseling doet komen de resultaten wel met elkaar overeen.

 2. Reply User Aug 24,2014 17:34

  De animatie van de oefening die je moet doen, komt niet overeen met de tekst.

 3. Reply Roelf Aug 16,2016 11:59

  Zoals door Klaas is aangegeven, tabellen zijn door elkaar gehaald. De animatie geeft de oefening aan, met de vingers de grond aanraken geeft aan hoe diep je moet buigen, echter gaat je rug ervan krommen, vandaar de armen naar voren bij de oefening.

Leave a Reply