BMI calculator 1BMI voor Volwassenen

Gewicht (bv: 85.6)
Grootte (bv: 1.80)
BMI =
Niveau =

De Body Mass Index (BMI) is een engelse term die verwijst naar de lichaamsmassa. We kennen de Body Mass Index ook als de Quételet-index (naar de Belgische uitvinder ervan). Het BMI wordt berekend door het aantal kilo te delen door de lengte (in meter) in het kwadraat.

BMI = Gewicht (kg) / Lengte² (m)

De volgende BMI schaal-verdelingen worden verkregen als resultaat van een BMI berekening:

de onderverdelingen van de BMI schaal

de onderverdelingen van de BMI schaal


Bij een grote BMI waarde is het verstandig om eerst een wandelprogramma te volgen alvorens met een Start To Run programma te starten.

BMI voor Jongeren (6 tot 18 jaar)

Voor het BMI van kinderen te berekenen moeten er aangepaste grenswaarden gebruikt worden en zijn er ook andere waardes die dienen gebruikt te worden voor jongens en meisjes.

Gebruik onderstaand formulier om het BMI te berekenen voor kinderen:

Geslacht Man Vrouw
Leeftijd
Gewicht (bv: 30.4)
Grootte (bv: 1.20)
BMI =
Niveau =

Feedback

Did you like this article?Questions?
  • Post in the comments section below!

One comment on “BMI calculator

  1. Reply Piet Spaans Mar 18,2013 20:30

    Sorry hoor, maar de Quetelet index is niet bedoeld of geschikt voor het beoordelen of een individu overgewicht heeft. Het is een statistisch instrument om overgewicht binnen een populatie vast te stellen, daarom wordt er geen rekening met lichaamsbouw en gespierdheid gehouden. In de statistische verwerking zijn lichaamsbouw en dergelijke niet zo belangrijk, omdat deze aspecten naar beide kanten uitmiddelen.

    Op deze manier krijgen mensen te horen dat ze overgewicht hebben zonder dat alle aspecten worden meegenomen. (Botstructuur, extreme lengte naar boven en beneden bij lange mensen of kinderen) , buikomvang, bespierdheid)

Leave a Reply